Home » Dynamic Logging

Dynamic Logging Precyzyjne dane

Dynamic Logging firmy FleetGO to najbardziej zaawansowany i najdokładniejszy system lokalizacji GPS z dostępnych na rynku. Jego wyjątkowy sposób wytyczania drogi stanowi standard dla każdego zdalnego obiektu połączonego z chmurą FleetGO Cloud.

Technologia Dynamic Logging

Technologia Dynamic Logging umożliwia obliczanie odległości i trasy przy zachowaniu niezwykle wysokiej dokładności dzięki połączeniu czterech metod wytyczania drogi w jednym urządzeniu: pozyskiwaniu danych na podstawie czasu, odległości, kąta i prędkości jazdy:

Pozyskiwanie danych na podstawie czasu

Informacje są zbierane przy każdorazowym upływie określonego czasu. Wprowadzenie wartości zero dla czasu wyłącza funkcję pozyskiwania danych na podstawie czasu.

period

 

Pozyskiwanie danych na podstawie odległości

Informacje są zbierane w momencie, gdy odległość między poprzednimi koordynatami a obecną pozycją przekroczy ustaloną wartość. distance

Pozyskiwanie danych na podstawie kąta

Informacje są zbierane wówczas, gdy wartość kąta skrętu przekroczy ustaloną wartość.

angle

Pozyskiwanie danych na podstawie prędkości

Informacje są zbierane w momencie, gdy różnica prędkości między ostatnimi zarejestrowanymi koordynatami a obecną pozycją przekroczy ustaloną wartość.

speed

Porównanie normalnego systemu wytyczania drogi i systemu Dynamic Logging

Poniższe ilustracje przedstawiają prawdziwe możliwości systemu Dynamic Logging™ w zestawieniu z normalnym systemem wytyczania drogi. Dzięki systemowi Dynamic Logging™ dane dotyczące trasy i odległości są znacznie bardziej dokładne.

Normalne wytyczanie drogi (np. Na podstawie czasu):

standard

Dynamic Logging:

dynamic

Precyzyjne obliczanie odległości

UWAGA: Należy pamiętać, że podłączeniu czarnej skrzynki FleetGO do magistrali CAN lub FMS do obliczania odległości jest używana rzeczywista wartość pomiaru z licznika przebiegu. System Dynamic Logging będzie wówczas używany wyłącznie do wytyczania dokładnych tras na mapie.

Prawdziwe możliwości połączenia 4 różnych metod przekładają się zarówno na zdolność wytyczania optymalnej drogi, jak i znacznie większą dokładność w obliczanie odległości. Wszystkie obliczenia odległości są przeprowadzane na podstawie zebranych pomiarów i zsumowane w postaci jednej wartości odległości, dopóki pojazd nie zostanie zatrzymany i/lub nie zostanie wyłączony zapłon.

distance-calculation