Bezpieczeństwo Maksymalna ochrona Twojej floty i danych

Home » Technologia » Bezpieczeństwo

Znaczenie bezpieczeństwa

Firmy telematyczne generują i przetwarzają codziennie ogromną ilość danych. W przypadku nieuprawnionego dostępu do danych przez podmioty działające w złej wierze, mogą wystąpić poważne konsekwencje. Wiemy, że ochrona tych danych jest niezbędna i dlatego bardzo poważnie podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa. Ale bezpieczeństwo to coś więcej niż tylko ochrona danych. Wyjaśnimy, jak zabezpieczamy naszą infrastrukturę telematyczną.

Informacje na temat infrastruktury

Bezpieczeństwo naszej infrastruktury telematycznej dzieli się na następujące komponenty:

  • Zabezpieczenia w pojazdach i urządzeniach
  • Bezpieczeństwo platformy w chmurze
  • Bezpieczeństwo sieci komórkowej
  • Ochrona centrum danych
  • Ochrona prawna

Zabezpieczenia w pojazdach i urządzeniach

Zabezpieczenie w pojazdach stanowi połączenie zabezpieczeń ochronnych. Po pierwsze, gdy instalujemy nasze urządzenia, zabezpieczamy plombami wszystkie połączenia i wtyczki. W przypadku zerwania połączenia, urządzenie wyśle natychmiastowy sygnał alarmowy do naszej platformy, ponieważ jest wyposażone w wewnętrzną baterię zapasową, która umożliwia kontynuację pracy nawet w przypadku odcięcia zasilania.

Kolejną ważną funkcją bezpieczeństwa w pojazdach jest to, że podłączamy urządzenia w taki sposób, aby nie było możliwości ingerencji w systemy pojazdu i magistrale danych. Nasze urządzenia wykorzystują wyłącznie standardy przemysłowe i połączenia pośrednie, dlatego możliwe jest tylko odczytywanie danych bezich zapisywania.

Oprócz zabezpieczeń fizycznych nasz sprzęt telematyczny zawiera bogaty zestaw zabezpieczeń uniemożliwiający szkodliwy dostęp lub kontrolę. Dowiedz się więcej o naszym zabezpieczeniu sprzętowym  tutaj.

Bezpieczeństwo platformy w chmurze

Nasza platforma w chmurze jest zabezpieczona przy użyciu standardów przemysłowych, takich jak HTTPS, TLS1.3, DNSSEC i OAuth 2.0. Dostęp do systemów oparty jest na standardach ISO27001.

Administratorzy platformy po stronie użytkownika mają nadzór nad udzielaniem lub blokowaniem dostępu dla użytkowników, ustawianiem uprawnień i zmuszaniem użytkowników do stosowania wysokich standardów bezpieczeństwa, takich jak silne hasła i okres ich obowiązywania.

Oczywiście nasza platforma jest zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych (GPDR / RODO).

Bezpieczeństwo sieci komórkowej

Wszystkie dane przekazywane z i do naszych urządzeń są przesyłane przez naszą własną wirtualną sieć prywatną (VPN). To o wiele bezpieczniejsze niż korzystanie z sieci publicznej.

Aby zapewnić dodatkowe zabezpieczenie, wszystkie dane są szyfrowane od początku do końca.

Bezpieczeństwo centrum danych

Nasz partner — Amazon Web Services (AWS), zapewnia wyjątkowy poziom ochrony. Przeczytaj więcej o zabezpieczeniu AWS tutaj.

Nasze główne centrum danych znajduje się we Frankfurcie, ale wszystkie serwery są rozmieszczone geograficznie w trzech różnych miejscach w UE. Każda awaria powoduje w pełni automatyczne przeniesienie do alternatywnego centrum bez zakłócania usługi.Korzystamy z anonimowych centrów danych bez zewnętrznej identyfikacji i z całodobowym zabezpieczeniem fizycznym.

Ochrona prawna

Ostatnim, ale nie mniej ważnym elementem jest nasza ochrona prawna. Najważniejsze informacje na temat naszych warunków i zgodności z RODO znajdują się tutaj.

Dodatkowa ochrona: Escrow

data escrow alliance logo

Jako dodatkową warstwę bezpieczeństwa skonfigurowaliśmy Escrow, aby chronić naszych klientów, nawet jeśli nasza firma jest w stanie upadłości. Dzięki Escrow masz 100% pewności, że nasza usługa będzie kontynuowana, a twoje dane pozostaną bezpieczne i chronione.

Dowiedz się więcej o naszej technologii

Chmurze Platforma

Dowiedz się więcej o naszej najnowszej platformie chmurowej.

Sprzętowej

Poznaj nasze inteligentne urządzenie sprzętowe telematyki.

Bezpieczeństwo

Przeczytaj więcej o bezpieczeństwie naszej infrastruktury.